Chov prasat

V chovu prasat v posledních letech probíhala rozsáhlá rekonstrukce, která je dokončena a z původních 120 ks prasnic je možno chovat až 400 prasnic. K rekonstrukci byly využity stávající objekty ZD, které jsou vybaveny moderní technologií, která odpovídá trendům v chovu prasat. Průměrný odchov selat na prasnici je 24 selat s předpokladem dalšího zlepšení, přírůstky ve výkrmu prasat jsou ve výši 0,75 – 0,80 kg/KD.

Výrm prasat je realizován ve dvou stájích a v zemědělské družstvu je rozpracován záměr na další rozšíření výroby vepřového masa.

ZD má potřebné skladovací prostory pro zabezpečení skladování jadrných krmiv a zajišťuje vlastní výrobu krmných směsí pro všechny kategorie v živočišné výroby v ročním objemu 3.200 t vyrobených krmných směsí.

KONTAKT
Zemědělské družstvo Maleč
č. p. 49
582 76 MALEČ
tel: +420 569 565 010
email: info@zdmalec.cz
fakturace: fakturace@zdmalec.cz
Copyright 2019

2htech s.r.o.