Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je charakterizována orientací na pěstování tržních plodin, jimiž je kmín (jehož pěstování má v ZD Maleč již 35-ti letou tradici, v současné době patříme k největším pěstitelům kmínu kořenného dvouletého v ČR), máku, řepky ozimé a v poslední době také travní a jetelové semenářství. V osevním postupu jsou zastoupeny především krmné plodiny (zvláště krmné obiloviny) a pícní plodiny (kukuřice, jetel a luskoobilné směsky), což je pochopitelné vzhledem k rozsáhlé živočišné výrobě. Netypické pro tuto oblast je nízké zastoupení okopanin v osevním postupu. Kromě toho se RV zaměřuje na provádění služeb souvisejících s čištěním kmínu nově pořízeným optickým třídičem kmínu značky Sortex (v současně době je v ČR cca 15 kusu této značky) a následně skladováním kmínu pro podniky v širokém okolí.

Rostlinná výroba Rostlinná výroba Rostlinná výroba
KONTAKT
Facebook Zemědělské družstvo Maleč
č. p. 49
582 76 MALEČ
tel: +420 569 565 010
email: info@zdmalec.cz
fakturace: fakturace@zdmalec.cz
Copyright 2022

2htech s.r.o.