Zveme Vás na členskou schůzi konanou 17. 2. 2023 v 10.30 hod.

Srdečně Vás zveme na členskou schůzi Zemědělského družstva Maleč konanou 17. 2. 2023 v 10.30 hod. v Jeřišně v „Kulturním domě“.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové a mandatové komise, další procesní úkony dle stanov
  3. Zpráva představenstva za rok 2022
  4. Komentář a sdělení účetní závěrky za rok 2022
  5. Zpráva kontrolní komise
  6. Podnikatelský záměr na rok 2023
  7. Usnesení a závěr

Zajištění dopravy viz. stažitelný odkaz.

https://zdmalec.cz/wp-content/uploads/lupomeska_230201-120926-10e.pdf