Dotační programy

Modernizace farmy

je financován z rozpočtu České republiky, z Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Cílem je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku

Modernizace zemědělského podniku

je financován z rozpočtu České republiky, z Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Cílem je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku

Rekonstrukce teletníku v Dolní Lhotce
spolufinancování z EU

Rekonstrukce posklizňové linky ZD Maleč

Publicita projektu OP PIK

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014577

Popis projektu: Projekt „Renovace posklizňové linky ZD Maleč“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti technologického procesu. Bude vyměněna zastaralá posklizňová linka sloužící k čištění a sušení obilovin a dalších zrnin. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Energ. úspory výměnou chladícího zařízení mléka a výměna osvětlení, ZD Maleč

Publicita projektu OP PIK

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025822

Popis projektu: Projekt „Energ. úspory výměnou chladícího zařízení mléka a výměna osvětlení, ZD Maleč“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele prostřednictvím výměny technologie chlazení mléka za moderní vč. instalace předchlazení, a modernizací soustavy osvětlení na LED zdroje. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.