Živočišná výroba

Živočišná výroba má v Zemědělském družstvu Maleč a dceřiných společnostech výsadní postavení vzhledem k dosahovaným výsledkům v chovu skotu i prasat a své dlouholeté tradici. Úsek ŽV je zaměřen na chov dojeného skotu (plemeno ČESTR) a chov prasat genetiky PIC.

Chov červenostrakatých krav na farmě v Dolní Lhotce byl roku 1983 uznán chovem šlechtitelským a od té doby jsou zde odchováváni plemenní býci pro potřeby dalšího zušlechťování populace. Farma se aktivně podílí na zlepšování genofondu plemene a ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně, popř. dalšími organizacemi, provádí přenosy embryí od nejlepších plemenic, a snaží se tak dále posouvat genetickou hodnotu populace směrem vpřed. Zemědělské družstvo Maleč chová v základním stádě v průměru 600 dojnic. Odchované jalovičky slouží pro doplnění chovu a udržení uzavřeného obratu IBR a BVD prostého stáda. Býčci jsou převáženi na farmu u dceřiné společnosti Malečská zemědělská a zde jsou s výbornými výsledky vykrmováni až do jatečné váhy. Produkce mléka patří k nejdůležitějším odvětvím výroby v ZD Maleč a tvoří až třetinu realizovaných tržeb ve výrobě. Objem produkce mléka překračuje 5 mil. litrů ročně. Krávy jsou chovány v nových prostorných produkčních stájích, které jsou vybaveny nejmodernějšími technologickými prvky a splňují současný vysoký standard pro chov zvířat. Stáje jsou zkonstruovány se zaměřením na zajištění maximální pohody a welfare zvířat. Ke středisku dojeného skotu neodmyslitelně patří malá bioplynová stanice, která zajištuje odbyt pro nespotřebovaná objemná krmiva a kejdu. Výrobou elektrické energie a produkcí tepla následně pokrývá potřeby chodu celého střediska.

Chov prasat genetiky PIC nahradil původní chov prasat založený na křížení plemen Bílé ušlechtilé s dalšími plemeny. I díky současnému kvalitnímu chovnému materiálu je úroveň chovu prasat velmi vysoká. Dokazují to vynikající výsledky v reprodukci, počtu odchovaných selat a rovněž výsledky výkrmu prasat, kde je dosahováno vysokých denních přírůstků a to především v nové stáji, kde probíhá výkrm 1500 prasat. Ta jsou zde chována na roštech a krmena automatickým krmným systémem.

Zajištění skladovací kapacity jadrných krmiv a pokrytí potřeby krmných směsí pro všechny kategorie skotu a prasat plně zajišťuje nově vybudovaná posklizňová linka a výrobna krmných směsí s ročním objemem výroby 3500 tun.