Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu

Obchodní podmínky PDF (aktualizace 07/2022, 227 kB)

Příkaz k úhradě PDF (35 kB)

Smlouva o platebním účtu PDF (73 kB)

Sazebník poplatků a odměn PDF (98 kB)
Lhůty platební styk PDF (114 kB)

V souladu se zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku Zemědělské družstvo zažádalo a následně získalo Osvědčení o registraci ze dne 20.12.2018, č.j.: 2018/151193/CNB/650.

Dle tohoto Osvědčení je Zemědělské družstvo Maleč jako Poskytovatel služeb malého rozsahu je oprávněno poskytovat následující činnosti:

 

  • podle § 3, odst. 1 písm. a) zákona o platebním styku, služba umožňující vložení hotovosti na platební účet vedený poskytovatelem
  • podle § 3, odst. 1 písm. b) zákona o platebním styku, služba umožňující výběr hotovosti na platební účet vedený poskytovatelem
  • podle § 3, odst. 1 písm. c) zákona o platebním styku, provedení převodu peněžních prostředků:
    • z podnětu plátce
    • z podnětu příjemce na základě souhlasu, které plátce udělil příjemci, poskytovateli příjemce nebo sému poskytovateli, a to bez použití platebního prostředku k udělení tohoto souhlasu, nebo – na základě podnětu daného platebním prostředkem – nejedná-li se o převod podle § 3 odst. 1 písm. d) nebo f) zákona o platebním styku ani o platební transakci podle § 3 odst. 1 písm. g) téhož zákona.